SonPriceAction

Canh sell dầu

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
XTIUSD vẫn đang trong momentum giảm mạnh tuần gần đây. Chiến thuật chủ đạo vẫn là chờ giá retrace rồi canh sell. Đợi giá về vùng màu xanh để canh sell như trên chart

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.