SonPriceAction

Canh sell dầu

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
XTIUSD vẫn đang trong momentum giảm mạnh tuần gần đây. Chiến thuật chủ đạo vẫn là chờ giá retrace rồi canh sell. Đợi giá về vùng màu xanh để canh sell như trên chart