GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 26/06/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,95

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68,95 với mục tiêu 67,76 & 67,15.

Phương án phụ: nếu vượt qua 68,95, có thể tới 69,45 & 70, 05 .

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.