GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 03/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 73,75

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 74,68 với mục tiêu 75,20 & 76,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 73,75, có thể tới 73,00 & 72,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.