GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 02/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 74,00

Khuyến nghị giao dịch: mUA 73,24 với mục tiêu 72,20 & 71,70.

Phương án phụ: nếu vượt qua 74,00, có thể tới 74,50 & 75,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.