dungnguyen.gkfx

WTIQ8 - 21/06/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 64,95

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 64,95 với mục tiêu 65,80 & 66,35.

Phương án phụ: nếu thủng qua 64,95, có thể tới 64, 40 & 64,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.