GKFXPrimeVN

WTIUSD - 07/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,60

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 68,60 với mục tiêu 69,30 & 69,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 68,60, có thể tới 68,25 & 67,75.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.