GKFXPrimeVN

WTISPOT - 05/09/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 69,55

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 69,55 với mục tiêu 68,80 & 68,35.

Phương án phụ: nếu vượt qua 69,55, có thể tới 69,85 & 70, 40 .

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.