GKFXPrimeVN

WTIUSD - 30/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 69,25

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 69,25 với mục tiêu 68,70 & 68,25.

Phương án phụ: nếu vượt qua 69,25, có thể tới 69,70 & 69,90.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.