GKFXPrimeVN

WTIUSD - 20/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 65,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 65,50 với mục tiêu 66,10 & 66, 40 .

Phương án phụ: nếu thủng qua 65,50, có thể tới 64,80 & 64,45.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.