NgocHaiPearlie

Kỳ vọng các đồng tiền hàng hóa giảm >>> AUD,CAD,NZD giảm tiếp

OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Nhận định cơ bản thị trường hàng hóa đang bước vào giai đoạn giảm điều chỉnh, Oil , Kim loại chính và các hàng hóa chính đều đang giảm do vậy khả năng lạm phát sẽ được kìm hãm và các đồng tiền hàng hóa được dự báo sẽ tiếp tục giảm thêm.
PTKT trên biểu đồ.