NgocHaiPearlie

Kỳ vọng các đồng tiền hàng hóa giảm >>> AUD,CAD,NZD giảm tiếp

OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Nhận định cơ bản thị trường hàng hóa đang bước vào giai đoạn giảm điều chỉnh, Oil , Kim loại chính và các hàng hóa chính đều đang giảm do vậy khả năng lạm phát sẽ được kìm hãm và các đồng tiền hàng hóa được dự báo sẽ tiếp tục giảm thêm.
PTKT trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.