GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 05/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 74,45

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 74,45 với mục tiêu 73,50 & 73,10.

Phương án phụ: nếu vượt qua 74,45, có thể tới 74,75 & 75,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Bình luận