mrtuanvn

WTIOIL chờ mua

OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Ý tưởng giao dịch của Nial Fuller, mình note lại để tiện theo dõi và share cho bạn nào cần thì dùng.
Xu hướng: Theo dõi

1. Chờ tín hiệu Price Action buy signal ở khu vực 57, target 63.

2. (Chắc chắn hơn) Chờ mua ở vùng 50.5