GKFXPrimeVN

WTIUSD - 27/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,30

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 68,30 với mục tiêu 67, 40 & 67,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 68,30, có thể tới 68,85 & 69,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.