GKFXPrimeVN

WTIUSD - 23/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 67,25

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 67,25 với mục tiêu 68,50 & 68,90.

Phương án phụ: nếu thủng qua 67,25, có thể tới 66,80 & 66, 40 .

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI được hỗ trợ bởi đường xu thế hướng lên.