GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 12/07/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 71,20

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 71,20 với mục tiêu 70,00 & 69, 40 .

Phương án phụ: nếu vượt qua 71,20, có thể tới 72,10 & 72,70.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI bị giới hạn bởi đường xu thế hướng xuống.