GKFXPrimeVN

WTIUSD - 25/05/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 67,95

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 68,71 với mục tiêu 69,30 & 69,80.

Phương án phụ: nếu thủng qua 67,95, có thể tới 67,55 & 67,20.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.