GKFXPrimeVN

WTIUSD - 09/08/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 66,30

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 66,30 với mục tiêu 67,45 & 68,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 66,30, có thể tới 65,75 & 65,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.