GKFXPrimeVN

WTIQ8 - 25/06/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 69,15

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 69,15 với mục tiêu 67,50 & 66,65.

Phương án phụ: nếu vượt qua 69,15, có thể tới 70, 05 & 71,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.