NBL_Miu

OIL - CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ TRƯỚC BẢN TIN CRUDE OIL INVENTORIES

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Sự lạc quan quanh các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, sự tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ và dữ liệu vĩ mô mạnh mẽ tại Mỹ sẽ tiếp tục mang đến sự hỗ trợ cho đà tăng của dầu. Giá dầu vẫn dao động gần đỉnh 2 tháng đã ghi nhận vào ngày thứ Năm tuần trước. ngày mai 27/11 sẽ ra bản tin Crude Oil Inventories khả năng giá dầu sẽ hồi về để lấy đà tăng tiếp tục.
View hôm nay với H4 chờ bán 57.800 đặt TP 56.800, SL 58.150
phương án phụ nếu phá cùng cản đặt chờ mua 58.100 đặt TP 58.600, SL 57.600
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.