GKFXPrimeVN

WTIUSD - 01/08/2018

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,78

Khuyến nghị giao dịch: mUA 68,38 với mục tiêu 68,00 & 67,55.

Phương án phụ: nếu vượt qua 68,78, có thể tới 69,20 & 69,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.