SonPriceAction

Canh short XTIUSD

Giá xuống
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Dầu thô đã về đến vùng cung trên ngày. ta kỳ xọng giá test lại đỉnh trên h4 và tạo false break để vào lệnh short