GKFXPrimeVN

WTIQ18 - 19/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 67,95

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 68,76 với mục tiêu 69,25 & 69,95.

Phương án phụ: nếu thủng qua 67,95, có thể tới 67, 05 & 66, 40 .

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.