GKFXPrimeVN

WTIUSD - 31/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 69,55

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 69,55 với mục tiêu 70,20 & 70,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 69,55, có thể tới 68,80 & 68,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên.