Forex9999

Buy Oil quanh 43 $/ thùng

OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Buy Oil Dừng lỗ cứng ở 42$/ Thùng
- Các mức Tp: 44; 45; 48.....
- Buy và Buy
Bình luận: Gửi Bạn : 2 link hữu ích cho trader
https://t.me/Forex9999TaiHai ( link Tele bắn kèo Free)
https://t.me/TaiHaiForex( Linhk buôn dưa lê vê thị trường )