NgocHaiPearlie

USOIL - Xu hướng giảm đang xác nhận, mô hình 2 đỉnh.

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Về PTKT trên hình xu hướng giảm điều chỉnh của OIL đang được xác nhận, vùng hỗ trợ ngắn hạn trên hình để xác nhận mô hình 2 đỉnh.
Về PTCB báo cáo dầu tồn kho của Mỹ tăng cao bất thường dẫn đến lo ngại nhu cầu tiêu thụ giảm. Nguồn cung hiện tại vẫn giảm dần từ OPEC nhưng có thể chưa đủ mạnh để giảm dư thừa hiện tại.
Mo dầu của Lybia hoạt động trở lại cũng là nguyên nhân khiến dư thừa nguồn cung, trong cuối tháng 3, đầu tháng 4 này có thể Nga và OPEC sẽ họp về khả năng cắt giảm sản lượng tiếp.
Nhìn chung trong tháng này khi USD vẫn đang tăng mạnh như dự báo tuần trước thì hàng hóa và đặc biệt Oil vẫn còn chịu áp lực giảm...
Bình luận:
Bình luận:
Đã giảm mạnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.