GKFXPrimeVN

WTIU8 - 27/07/2018

Giá lên
OANDA:WTICOUSD   West Texas Oil
Điểm xoay: 68,95

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 68,95 với mục tiêu 70,15 & 70,60.

Phương án phụ: nếu thủng qua 68,95, có thể tới 68,70 & 68,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.