GKFXPrimeVN

WTIN8 - 07/06/2018

Giá xuống
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Điểm xoay: 65,55

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 65,55 với mục tiêu 64,50 & 64,20.

Phương án phụ: nếu vượt qua 65,55, có thể tới 66,00 & 66,65.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Bình luận