GKFXPrimeVN

WTIN8 - 06/06/2018

Giá lên
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Crude Oil (WTI) (N18) trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 64,94

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 64,94 với mục tiêu 66,65 & 67,35.

Phương án phụ: nếu thủng qua 64,94, có thể tới 64,20 & 63,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.