GKFXPrimeVN

WTIN8 - 06/06/2018

Giá lên
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Crude Oil (WTI) (N18) trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 64,94

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 64,94 với mục tiêu 66,65 & 67,35.

Phương án phụ: nếu thủng qua 64,94, có thể tới 64,20 & 63,60.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Bình luận