GKFXPrimeVN

WTIN8 - 08/06/2018

Giá lên
FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Điểm xoay: 65,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 65,50 với mục tiêu 66,20 & 66,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 65,50, có thể tới 65,25 & 64,80.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Bình luận