Forex9999

SELL OIL khi Oil chạm mốc quanh 69-70$/ thùng

FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Oil gặp cản mạnh tại vùng 70$ thùng, tại giá này tôi đã sell 1 lệnh tại 69.5 và ăn hơn 100 pip
Tại giá này Oil gặp rất nhiều vấn đề, thứ nhất là Vùng cản mạnh, thứ 2 là Oil sẽ chịu áp lực bởi các nước có thể SX nhiều dầu hơn để bán ra vì giá cao
Thứ 3 chịu áp dực mạnh bởi dầu đá phiến đang tuôn ra mạnh
AE sell Oil mạnh ở vùng quanh 70; TP 68 ; SL 72$/Thùng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.