Forex9999

SELL OIL khi Oil chạm mốc quanh 69-70$/ thùng

FOREXCOM:WTIUSD   Us Crude Oil CFD
Oil gặp cản mạnh tại vùng 70$ thùng, tại giá này tôi đã sell 1 lệnh tại 69.5 và ăn hơn 100 pip
Tại giá này Oil gặp rất nhiều vấn đề, thứ nhất là Vùng cản mạnh, thứ 2 là Oil sẽ chịu áp lực bởi các nước có thể SX nhiều dầu hơn để bán ra vì giá cao
Thứ 3 chịu áp dực mạnh bởi dầu đá phiến đang tuôn ra mạnh
AE sell Oil mạnh ở vùng quanh 70; TP 68 ; SL 72$/Thùng

Bình luận