Phamdong1969

WXT/USDT có dấu hiệu tăng giá

Giá lên
HUOBI:WXTUSDT   Wirex / Tether USD
Wirex Token (WXT) là một loại tiền điện tử và hoạt động trên nền tảng Stellar. được thiết kế để tối ưu cho các giải pháp thanh toán Crypto. Trong đó, Wirex App là ứng dụng cho phép anh em thực hiện các giao dịch chuyển nhận tiền một cách nhanh chóng, bảo mật, loại bỏ 1 phần lớn các phí giao dịch so với các hình thức truyền thống khác.
Cung cấp lưu thông : 2.300.499.975 / 10.000.000.000WTX
Giá cao nhất : 0,03501342 $ -72%
Giá thấp nhất : 0,00659465 $ +43.8%
Trên đồ thị ngày các chỉ số kỹ thuật đang hướng lên cho xu hướng tăng. Mục tiêu cho đợt tăng giá là 0.011$ và xa hơn là 0.016$
Tuy nhiên giá đã vượt khỏi giải Boliger vì thế trong một hai ngày tới có thể giá sẽ điều chỉnh giảm vế vùng 0.085 - 0.086$
Chiến lược :
Canh mua : 0.085 - 0.086$
Dừng lỗ : 0.076$
Chốt lời : 0.011$ - 0.016$ -.0.036$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.