Bao_bao

XAGUSD: Khả năng đạt mốc 16.3

Giá lên
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAGUSD đang trên đà tăng trưởng theo xu hướng.
Biểu đồ thời gian cho thấy khả năng điều chỉnh.
Làn sóng 1-2-3-4-5 thể hiện cho khả năng SILVER sẽ tiếp tục biến động cho đến lúc đạt 16.30.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.