OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Tiếp tục canh mua khi Bạc tăng mạnh tạo nên một vùng Demand bên dưới.
Hướng mục tiêu vùng 23.22
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.