SonPriceAction

XAGUSD sell stop

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
strong brearish momentum trên weekly+ fakey + bearflag d1==>Sell stop XAGUSD nhu trên hình. TP 0.5 hoặc all tại 1 R.