OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Thị trường đã tạo nến pinbar tăng tuần qua và giá đã dừng lại ở móc 23.7 mà chúng tôi đã khuyến nghị. Trong tuần sau, chúng ta cần quan sát hướng đi của giá, tốt nhất là giá dưới 23.16, nhà đầu tư có thể triển khai kế hoạch bán xuống với kì vọng giá về vùng 22.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.