Samurai_FX_VN

Bạc chuẩn bị cho đợt rớt giá mạnh

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FXOPEN:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Quá trình điều chỉnh giá bạc cũng đã sắp hoàn thành.
Cuối tuần này hoặc đầu tuần sau bạc sẽ đi vào giai đoạn sóng giảm mạnh.
đây có lẽ cũng là đợt giảm giá mạnh cuối cùng chuẩn bị cho 1 đợt tăng dài hạn sắp tới.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.