LHBB

XAGUSD- 30/12/2019

Giá xuống
FOREXCOM:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Cặp kim loại Bạc này đang có xu hướng rõ ràng hơn ngươi anh em Gold của mình
RSI đã tạo PHÂN KÌ ÂM- Đỉnh giá thấp hơn nhưng đỉnh RSI cao hơn ===> Hỗ trợ cho tiếp diễn xu hướng giảm
KHung D1 sau khi tiếp xúc vùng Zone 18.1 đã xuất hiện mô hình nến có lực bán mạnh, có râu trên
Kịch bản: Sell trực tiếp SL 18.3 TP 17.3 TP2: 16
Giao dịch đang hoạt động: Khung W1 giá mới chỉ vừa bắt đầu hình thành sóng giảm. Nếu như giá tiếp diễn xu hướng tiếp đó của nó thật thì sóng này sẽ giảm mạnh nhất về tận vùng hỗ trợ 16.0 trướ đó trước khi bật lên
Bình luận: Ưu tiên sell trực tiếp. TP: 17.4 (test lại trend giảm dài D1+ cầu D1)