NguyenThang33

Vòng xoáy của Bạc

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Mô hình ABCD tiềm năng, và đã vượt qua cấp B,
rõ ràng ở đầu mô hình M,
Khu vực màu tím có bước đột phá,
kênh đi xuống được hình thành trên biểu đồ.
1. Giá đi lên khu vực màu tím thì ae Sell cho nó xuống,
2. Giá đi loanh quanh vùng màu xanh bên dưới điểm (D) thì ae Buy cho nó lên :)))))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.