NguyenThang33

Chán cậu Vàng ta sang cậu Bạc - LONG

Giá lên
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAGUSD đang hướng về mốc hỗ trợ của nó tại 15.135 và có khả năng bật lên hướng tới mức 15.525.