OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
34 lượt xem
0
Canh mua tại vùng 24.33 với mục tiêu 3R.
Dừng lỗ dưới 23.98.
Trường hợp lệnh dừng lỗ kích hoạt, có thể tiếp tục canh mua tại vùng demand 23.38