Thaiteamtrader

Tìm kiếm một lệnh tại thị trường XAGUSD- H4

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
BẠC trên biểu đồ 4h đang giao dịch với một loạt ở mức cao gần đây. Giá chưa thể phá vỡ ngưỡng kháng cự ở đỉnh nhưng xu hướng chính vẫn là tăng.
Tiếp cận: thị trường vượt lên trên, chúng ta sẽ đặt một lệnh mua dài hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.