PKTeam

Bạc: Đà tăng chỉ mới bắt đầu

Giá lên
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Chart Tuần: Bạc vừa phá trendline giảm của tuần và hình thành vùng Demand hợp lưu với vùng Hỗ trợ => Vùng cản mạnh mẽ.
Chart ngày: Sau khi test swing high giá đã bật lên
Chart H4: hình thành kênh tăng giá.
Chiến lược: Canh mua trong vùng kênh tăng giá tại H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.