NguoiLa15

trung hạn

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
giao dịch theo hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu