OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bạc chuẩn bị phá vỡ vùng đi ngang, có thể thấy cơ họi vào lệnh