NguyenThang33

Mô hình Côc và Tay Cầm - Liệu có up trend cho Bạc

Giá lên
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Như chúng ta thấy trên biểu đồ D1, Bạc đang test lại ngưỡng hỗ trợ và phá vỡ khu vực giá của mô hình Cốc Tay cầm. Chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ cho một sự bứt phá của giá trong khu vực 17$.
Dải EMA cũng được duy trì hoàn hảo! Cùng chờ đợi cơ hội vào lệnh LONG.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.