Nguyennampci

XAGUSD GIÁ GIẢM

Giá xuống
FXOPEN:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
xu hướng hồi của XAGUSD đã kết thúc khi giá đã phá qua kháng cự khung lớn (H1) lực phá xuống khá mạnh lên có thể canh sell tại cách vùng giá hỗ trợ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.