OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
42 lượt xem
1
Xu hướng chính của Bạc hiện tại đang đà tăng. Tuy nhiên, có thể canh sell nhẹ tại vùng trên chart để ăn sóng hồi