FX_IDC:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận vùng hỗ trợ 14.23,nơi có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự 14.47