DatTong

XAGUSD, Silver Daily, Down

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Silver
W1:
- The market is sideway
- Triangle pattern
- The price broken bounding, however it is weakness.
D1:
- Tendency: Strong downward
- The price is below resistance
--> Waiting pullback--> Give signal--> Sell
H4:
Bình luận:
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tp1 ( Time frame H4)
( Sorry everyone. My acc was baned. I didn't update idea !
Bình luận:
Great! The price broken support Daily !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.