tradafx

Nhận định DXY - XAU -XAG (Đô La Index - Vàng - Bạc) tuần 23-29/8

tradafx Premium Cập nhật   
FOREXCOM:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Nhận định thị trường: DXY ( Dollar Index ) - XAU (Vàng) - XAG (Bạc)
Giao dịch đang hoạt động: